Coñece os beneficios do mindfulness

Reduce o estrés

Axuda a manexar as emocións conflitivas

Permítenos unha mellor conexión coas persoas

Aumenta a confianza e a autoestima

Axuda a tomar decisións

Mellora a saúde física e psicolóxica

O primeiro programa MBSR de Redución do estrés baseado na Conciencia Plena creouse hai 40 anos. Desde entón, millóns de persoas experimentaron os beneficios do Mindfulness.

O Mindfulness –que significa 'Conciencia Plena'–, é o camiño para acadar unha maior atención a un mesmo, ás demais persoas e ao mundo. Desta forma podemos adoptar maneiras de ser e de actuar máis positivas e eficaces, e desenvolver a nosa resiliencia.

Na práctica, o Mindfulness consiste nun adestramento mental centrado en aceptar a realidade tal e como é. Trátase de desenvolver a capacidade de manexar mellor as emocións aflictivas e difíciles. 

Trátase de parar e de ver antes de actuar. Así, aprendemos a despregar comportamentos máis eficaces e adaptados aos acontecementos.

Os beneficios do Mindfulness baséanse nunha maior presenza e nunha mellor conexión coas persoas. Isto conseguímolo a través da empatía, a confianza e unha maior capacidade de establecer vínculos e relacións interpersoais.

O Mindfulness axuda á regulación emocional, á escóita, á comunicación e mesmo á toma de decisións. Gradualmente, obteremos maiores niveis de resiliencia, de benestar e de saúde física e psicolóxica.