Slow Coach é un xeito persoal, e máis sosegado, de entender o coaching. Inclúe a atención ao momento presente e a conexión coa nosa contorna. 

O obxectivo é realizar un cambio tranquilo que favoreza o noso potencial e a consecución das nosas metas. Para iso, traballaremos con conceptos como a empatía, a autoestima e o equilibrio persoal.

Nas sesións de coaching o protagonismo recae en ti. Descobrerás qué desexas realmente e cómo levalo a termo.

Persoal

Para identificar os teus obxectivos vitais e deixar atrás os bloqueos.

Laboral

Para desenvolver todo o teu potencial e acadar metas profesionais.

En parella

Para mellorar a calidade das relacións e acadar ferramentas para afrontar os conflitos.

De equipos

Para organizacións ou empresas que queiran tomar mellores decisións.

Centrar a atención no momento presente. Ese é o fundamento do mindfulness, unha técnica de redución do estrés que mellora a nosa saúde física e psicolóxica.

Entre Barcelona e A Coruña hai un longo percorrido. Son xa 50 anos descubrindo, medrando, explorando. Ate chegar aquí, xusto onde quero estar.

saber máis

Descobre un pouco máis sobre o método, as diferentes experiencias slow coach e as actividades de formación.

próbalo?

As sesións de slow coach realízanse na miña consulta e, en ocasións, farémolas paseando, mirando ao mar ou tomando un café. A primeira sesión serviranos para definir cales son as túas necesidades e saber como slow coach pode serche útil.